SKUA

Språk och kunskapsutvecklande arbete.

Fortbildning i SKUA

SKUA-KONSULT erbjuder skolor och personalgrupper föreläsningar, workshops och handledning i SKUA men även skräddarsydda paket med återkommande träffar och innehåll anpassade för enskilda personalgrupper.

Kontakta oss gärna via kontakt@skuakonsult.se så kan vi tillsammans fundera på vilket upplägg som blir bäst för just er.

Kort om SKUA

Lärare i alla ämnen och i samtliga skolformer har i uppdrag att skapa förutsättningar för sina elever att nå kunskapskrav som är språkligt kopplade. Detta genom att anpassa undervisningen så att den utvecklar både elevernas ämneskompetens men även språkliga kompetens.

Genom fortbildning i SKUA får lärarna verktyg att bedriva undervisning som gynnar alla elever.

Post Author: globaladmin