Vi erbjuder även handledning till organisationsansvariga inom skolan gällande mottagande, kartläggning och organisering av utbildningen för nyanlända elever.

Många skolor runt om i landet har tagit emot stort antal nyanlända elever vilket medfört nya utmaningar kring skolornas organisation, förutsättningar att nå alla elever samt nya skyldigheter såsom kartläggning och tillhörande dokumentation.

Vi kan erbjuda handledning där vi tillsammans kan komma fram till anpassningar för just er organisation, få kunskap i hur Skolverkets kartläggningsmaterial används och anpassas till era förutsättningar men även agera bollplank kring andra utmaningar ni står inför.