Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kort om SKUA

Lärare i alla ämnen och i samtliga skolformer har i uppdrag att skapa förutsättningar för sina elever att nå betygskriterier som är språkligt kopplade. Detta genom att anpassa undervisningen så att den utvecklar elevernas ämneskompetens och språkliga kompetens.

Genom fortbildning i SKUA får lärarna verktyg att bedriva undervisning som gynnar alla elever.

Fortbildning i SKUA

SKUA-KONSULT erbjuder skolor och personalgrupper föreläsningar, workshops och handledning i SKUA men även skräddarsydda paket med återkommande träffar och innehåll anpassade för enskilda personalgrupper. Vi kan erbjuda både digitala som fysiska möten.

Kontakta oss gärna via kontakt@skuakonsult.se så kan vi tillsammans fundera på vilket upplägg som blir bäst för just er.