På gång
hösten 2022:

  • FÖRELÄSNING – FÖRSKOLA
    I uppstarten på höstterminen föreläser vi för förskolepersonalen i en kommun i södra Sverige!
    De ska sedan jobba vidare på egen hand med litteraturen Mångfaldens förskola (Sandell Ring, 2021).

  • FÖRELÄSNING – GYMNASIUM
    Två gymnasieskolors pedagogiska personal skall som kick-off på läsåret delta i SKUA-konsults workshop om gynnsamma förhållningssätt för språkutvecklande undervisning.

Vill ni veta mer om upplägget för våra föreläsningar – tveka inte att kontakta oss via kontakt@skuakonsult.se

Innehållsförslag på föreläsning:

SKUA

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

SKUA-KONSULT erbjuder skolor och personalgrupper föreläsningar, workshops och handledning i SKUA men även skräddarsydda paket med återkommande träffar och innehåll anpassade för enskilda personalgrupper.

Klicka här för mer information