Upplever ni en frustration med att nå elever med olika förförståelse?

Ser ni utmaningar med att få alla elever aktiva i undervisningen?

Vill ni få förståelse för vad era elever kan uppleva som frustrerande i klassrummet? 

DÅ ÄR DET EXAKT FÖR ER SOM DEN HÄR DIGITALA FÖRELÄSNINGEN FINNS!

I den här interaktiva digitala föreläsningen går vi igenom begrepp så att er personalgrupp kan få ett gemensamt metaspråk att utvecklas kring. Vi ger också en grundläggande kunskap i skillnader på vardagsspråk kontra skolspråk i skolan. För att ge effekt på en förändring i undervisningsmetoder för lärare får ni också prova på en elevroll och se hur undervisningen på ett andraspråk kan skapa begränsningar eller ge förutsättningar för en mer lyckad undervisning. Till sist ger den här föreläsningen tips på vidare områden för förkovring för att skapa förutsättningar för läraren att undervisa i det moderna flerstämmiga klassrummet.   Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för alla elever.

Beställ nu för 11.500kr

Instruktioner inför föreläsningen

Filmen är 45 min lång och ni blir uppmanade att pausa filmen för att göra övningar i par eller i grupp så ni bör avsätta två timmar.  

Ni har tillgång till filmen i 3 månader och den är anpassad för upp till 20 personer, om man är fler än så kontakta oss så löser vi det. 

Vid beställningen får ni utförlig information samt bifogas tips på vidare förkovring inom ämnet.
Blir ni intresserad av ett större utbildningspaket så tveka inte att höra av er.

Beställ föreläsningen idag genom att maila till oss  kontakt@skuakonsult.se

(Uppge fullständiga faktureringsuppgifter)