Sara Bruzelli

Sara är förstelärare och legitimerad gymnasielärare i engelska och svenska som andraspråk. Sara har lång erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i deras tidigaste andraspråksinlärning och kartlägga deras tidigare skol- och språkerfarenheter. Sedan 2011 undervisar hon på språkintroduktion i ämnet svenska som andraspråk.

Maria Viik

Maria är legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Maria undervisar med särskilt intresse för litteratur och språkutveckling. Hon har lång erfarenhet av att handleda nya kollegor för att på bästa sätt möta och undervisa flerspråkiga elever. Sedan 2005 undervisar hon elever på språkintroduktion i ämnet svenska som andraspråk

Här kan ni läsa om vår SKUA-fortbildning i tidskriften Lisetten!

De är båda utbildade SKUA-utvecklare via NC/Stockholm universitet och bedriver utvecklingsarbete vid Örnsköldsviks gymnasium där de fortbildar den pedagogiska personalen i SKUA.